Rijeka Mrežnica

Nizvodno od slapa "Lola Ribar", obje obale do ušća u Koranu
Karlovački ribički klub gospodari s obje obale Mrežnice nizvodno od slapa u Mrzlom Polju pa sve do ušća u Koranu. Ovaj potez rijeke je vrlo privlačan iako je na prvi pogled malo divlji. Naime, u tom dijelu toka postoji nekoliko desetaka otoka koji rijeku presijecaju na više manjih tokova. Cijela je obala zarasla u vrbe, prepuna brzaka i "plićaka" pa da biste je prošli čamcem morate imati i malo avanturističkog duha, ne libiti se zagaziti u vodu i biti spreman po dvadesetak metara vući čamac za sobom. Bogata je svim vrstama bijele ribe i štuke, a ima nešto soma i šarana. Nizvodno od mosta u Mostanju s lijeve strane nalazi se Zatoka, stari mrtvi rukavac rijeke koji je od davnine poznat poznat po štukama i linjacima. Blizu mosta je gotovo svake zime veliki zimovnik bijele ribe i makar je obala nepristupačna može se lijepo loviti. .