Slobodni termini na velikom jezeru Šumbar (Available dates-Verfügbare Termine)

(za članove društva)
  • 17.4. - 5.5. 2022.
  • 15.5. - 26.5. 2022.
  • 19.6. - 26.6. 2022.
  • 17.7. - 28.7. 2022.
  • 21.8. - 1.9. 2022.
  • 24.9. - 5.10. 2022.
  • 30.10. - 6.11. 2022.