Slobodni termini na velikom jezeru Šumbar (Available dates-Verfügbare Termine)

(za članove društva)
  • 15.03. - 06.04.2024.
  • 21.04. - 27.04.2024.
  • 19.05. - 29.05.2024.
  • 17.06. - 23.06.2024.
  • 21.07. - 28.07.2024.
  • 25.08. - 03.09.2024.
  • 21.09. - 02.10.2024.
  • 03.11. - 10.11.2024.
  • 24.11. - 30.12.2024.