Rijeka Kupa

Lijeva obala nizvodno od sela Levkušje do ušća u rijeku Dobru, zatim nizvodno obje obale do ušća stare Kupčine, te nizvodno desna obala do Banskog Kovačevca
Kupa je nedvojbeno naša najpoznatija rijeka, zelena, zavodljiva i puna riba. Klub gospodari njenom lijevom obalom nizvodno od sela Levkušja, sve do ušća rijeke Dobre, a dalje s obje obale. Dobri tereni za lov štuke, bijele ribe, soma i smuđa nalaze se cijelim tokom kroz sela Gornje Pokupje, Mahično, Donje Pokupje, Novake, Hrnetić, sve do Drežnika i Karlovca. U gradu se, između mostova, svake zime okupljaju velika jata bijele ribe (plotica, podusta, klenova, i deverike), tako da je taj poznati, veliki zimovnik, veliko okupljalište ljubitelja ribolova teleskopom i plovkom tijekom najhladnijih mjeseci. Malo nizvodno, kod utoka gradskog kanala, drugo je veliko okupljalište svih vrsta bijele ribe i soma, koje je aktivno drugi dio godine, kad riba izađe iz zimovnika. Kupa nizvodno od Karlovca bogata je šaranom, štukom, i somom, te bijelom ribom, a ima i smuđa. Dobre lovne pozicije su uz sela Gradac, Vodostaj, Donje Mekušje, Pokupski Kobilić, Brođani, Rečica, Luka Pokupska, Zamršje, Slunjska i Banska Selnica, Blatnica, Koritinja i Šišljavić. Donja granica ide sve do ušća starog korita Kupčine i još desnom obalom do Banskog Kovačevca.

Uz odličan ribolov bijele ribe koji je moguć tokom cijele godine, s proljećem kreće ponovo štuka, pa ljeti som i šaran. Som se dobro lovi "blinkanjem", čekanjem na dnu i na bućku. Šaran se lovi čekanjem na dnu, i dobro ga je nekoliko dana prije ribolova malo prihraniti. Jesen je, uz šarana, već polako rezervirana za štuku. Štuka se lovi dobar dio zime, najviše na živo, sve do mrijesta. Početkom godine, u drugom dijelu zime, među karlovačkim ribičima je vrlo popularan lov soma u zimovnicima. Iako je ponekad prava umjetnost po "cičoj" zimi pronaći mamce( gliste ili torbake), a još teže naći i uloviti somove, najzagriženije ribiče u tome očito ne može spriječiti niti jaka zima. Ribolov na Kupi moguć je s obale, ali je daleko bolji iz čamca, jer tako imate priliku sami tražiti ribu i izabrati najbolje pozicije za lov, koje često s obale nisu dostupne.