Rijeka Korana

Nizvodno od sela Dvorište, lijeva i desna obala do Koranskog sela, zatim nizvodno desna obala do sela Velemerić, do ušća Radonje, zatim obje obale do sela Radočaj, te nizvodno desna obala do sela Velemerić, do ušća Radonje, zatim obje obale do sela Radočaj, te nizvodno desna obala do sela Goljaki, te obje obale do ušća u Kupu

Jedna od najljepših rijeka Hrvatske, čista i bistra, plavozelene boje. Ribe ima nešto manje nego u Kupi, ali ribolov na njoj predstavlja neopisiv užitak. Klub gospodari njezinim tokom nizvodno od sela Dvorište (obje obale) pa sve do Koranskog sela, zatim desnom obalom do sela Velemerić i ušća Radonje, Dalje s obje obale do sela Radočaj, zatim nizvodno desnom obalom do sela Goljaki, te dalje s obje obale sve do ušća u Kupu.

Korana je bogata bijelom ribom i štukom svojim cijelim tokom. Ima nešto i soma, dok se u samom gradu pa sve do ušća u Kupu može uloviti lijepih linjaka, ali i šarana. Bijela se riba lovi tijekom cijele godine i to zimi u zimovnicima, a ljeti na slapovima kojih ova rijeka ima poprilično. Ribolov na slapu ljeti je poseban užitak, a lovi se na "travu", odnosno alge koje se sastružu sa samog slapa i puštaju nizvodno u brzak. Proljeće je dobro za štuku jer je gladna kad izađe iz mrijesta, a kasnije i za linjaka koji se najbolje lovi na debele kišne gliste u rano jutro. Vrlo je lijep ribolov mrene i bolena sa slapa u vrijeme mrijesta uklija. Tada se naime u brzaku ispod slapa skupljaju velika jata ovih ribica, a za njima u gozbu dolaze boleni i mrene. Riba se kvači na udicu za usta i otežana olovom pušta u brzak. U proljeće i ljeti dobro se love i klenovi. Ribolov ja naročito dobar u vrijeme zrenja trešanja. Ljeti se noću na Korani čekaju somovi. Iako baš nisu kapitalni (najčešće sudo 1 ili 2 kg), provesti noć na rijeci u čamcu poseban je doživljaj i užitak za istinskog ribiča. Jesen i zima na Korani su doba štuke. Koranske su štuke poznate po svojoj veličini i gotovo svake godine tu se ulovi po nekoliko komada blizu deset kilograma. Naročito povoljno vrijeme je kad se zamute i dignu vode, jer tada štuka ulazi u limane i naplavljene livade u potrazi za sitnom ribom i odlično prima na živu ribu.