Vode KŠR Korana Karlovac

Kupa

lijeva obala od sela Levkušje do utoka rijeke Dobre, zatim obje obale od utoka Dobre do utoka stare Kupčine, te desna obala od utoka stare Kupčine do Banskog Kovačevca.

Dobra

desna obala od sela Bukovje Netretićko sve do utoka u Kupu.

Mrežnica

obje obale od slapa u Mrzlom Polju do utoka u Koranu

Korana

obje obale od sela Dvorište do Koranskog sela, zatim obje obale od utoka Radonje do sela Radočaj, nakon toga desna obala od sela Radočaj do sela Goljaki, te obje obale od sela Goljaki do utoka u Mrežnicu

Kanal Kupa Kupa

desna obala do Stare Kupčine

Kupčina

desna obala od korita kanala Kupa-Kupa do utoka u Kupu

Glina

lijeva obala od sela Kestenovac (5 km od izvora) do granice s općinom Gvozd

Velika i Mala Utinja

cijelim tokom od izvora do utoka u Kupu

Radonja

od izvora Mala Radonja do 3ka u Koranu

Blatnica

od izvora do utoka

Trebinja

od izvora do utoka

Bajeri

Šumbar, Orlovački, Trepotovi i llovački