Natjecanja na velikom jezeru Šumbar

  • 18.03. - 08.04.2017. međunarodni carp cup
  • 15.04. - 29.04.2017. međunarodni carp cup
  • 01.05. - 19.05.2017. međunarodni carp cup
  • 11.06. - 28.06.2017. međunarodni carp cup
  • 10.07. - 15.07.2017. međunarodni carp cup
  • 10.08. - 01.09.2017. međunarodni carp cup
  • 17.09. - 22.09.2017. međunarodni carp cup
  • 25.09. - 29.09.2017. međunarodni carp cup
  • 07.10. - 08.11.2017. međunarodni carp cup
  • 14.11. - 22.11.2017. međunarodni carp cup